MODERN EDUCATION:
PHILOSOPHY, INNOVATIONS AND EXPERIENCE

Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

ISSN 2450-3800

Home

N9

Journal "MODERN EDUCATION: PHILOSOPHY, INNOVATION, EXPERIENCE» № 1(9) (2018)

Review »

© Copyright. 2015
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC)