NOWOCZESNA EDUKACJA:
FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE

Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

ISSN 2450-3800

Kolumienka redaktora

Integracja europejska zaczyna się z myślenia europejskiego

 

rk 02

Słowo zastępcy głównego redaktora - Prezydenta Fundacji Środkowoeuropejska Akademia
Kształcenia i Certyfikacji (CEASC) - Mykoly Smolinskego:

 

Szanowni koledzy!
Fundacja CEASC wiele lat dokłada wszelkich starań dla integracji ukraińskich naukowców i wykładowców do europejskiego naukowo-oświatowego środowiska.


Kluczowe elementy tej integracji - ustanowienia związków konstruktywnych między ukraińskimi i europejskimi partnerami, poprawienie skutecznej komunikacji zawodowej, wymiana doświadczeń. Z reguły, podczas projektów edukacyjnych Fundacji przedstawiciele ukraińskiego akademickiego środowiska zapoznają się z doświadczeniem i praktykami najlepszymi z kolegami z Europy.


Europejska  naukowa szkoła ma masę idei i badań, które są interesujące ukraińskiej naukowej wspólnocie. Dla tego, żeby Wasze idee stały się dostępnymi ukraińskim koleżankom, fundacją CEASC w partnerstwie z Uniwersytetem informatyki i sztuk, WSIiU, Łódź, Polska jest zapoczątkowany naukowy periodyk “Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie”. Do jego wchodzą artykuły naukowe czołowych uczonych za najbardziej aktualnymi tematykami, co jest powiązane z integracją ukraińskiej i europejskiej przestrzeni badań naukowych i akademickich.


Zapraszamy kolegów europejskich do współpracy twórczej!

 

© Copyright. 2015
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC)