NOWOCZESNA EDUKACJA:
FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE

Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

ISSN 2450-3800

O czasopismie

Stworzone  w 2014 roku

Czasopismo jest okresowe wydanie  naukowе Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, m.Łódź, Polska

 

Wydanie przygotowane i opublikowane zgodnie z zasadami PN-ISO 3297 „Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN)”

  

Częstotliwość: 4 razy w roku

 

Założyciel i Wydawca:

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU), m. Łódź, Polska

Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC), m. Bydgoszcz, Polska.

 

 

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17a

tel. 042 275 01 00, fax 042 640 33 55

 

 

Potwierdzenie ISSN  (Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych)

© Copyright. 2015
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC)