NOWOCZESNA EDUKACJA:
FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE

Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

ISSN 2450-3800

Polityka etyczna czasopisma

Polityka redakcyjna czasopisma “Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie”  jest skierowana na dotrzymanie norm etycznych, przyjętych międzynarodową naukową wspólnotą.

 Warunkiem ważnym przyjęcia artykułu do druku jest obecność nowych oryginalnych naukowych wyników, które przedtem nigdzie  nie były opublikowane.

 Jeżeli materiały już były opublikowano przedtem, autor musi nadać redakcje zaświadczenie bibliograficzne o publikacjach poprzednich i uzasadnić aktualność publikacji wariantu nowego, wyjaśniwszy charakter dopełnień i przemian, wniesionych do ostatniego wariantu artykułu.

 

Przed zatwierdzeniem do druku artykuł przechodzi dwa etapy recenzowania.

 

Pierwszy – artykuł powinien towarzyszyć recenzją uczonego autorytatywnego w odpowiedniej dziedzinie nauki (PhD, profesora) albo rekomendacją do druku odpowiedniej katedry.

 

Drugi etap – rozpatrzenie artykułu ekspertami ze składu członków kolegium redakcyjnego czasopisma, które wynoszą decyzję o przyjęciu pracy naukowej do druku.

 

Dowolne sprzeczne pytania (finansowe, akademickie, osobiste ta іn.) uważnie rozpatrują się członkami kolegium redakcyjnego. W razie potwierdzenia podejrzeń, związanych z możliwym plagiatem albo falsyfikacją wyników, artykuł bezwarunkowo zbacza.

© Copyright. 2015
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC)