СУЧАСНА ОСВІТА:
ФІЛОСОФІЯ, ІННОВАЦІЇ, ДОСВІД

Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

ISSN 2450-3800

© Copyright. 2015
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC)