СУЧАСНА ОСВІТА:
ФІЛОСОФІЯ, ІННОВАЦІЇ, ДОСВІД

Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

ISSN 2450-3800

Вимоги

Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Польща
у співпраці з Університетом Інформатики (WSIiU), Лодзь, Польща
оголошують прийом до друку наукових статей
в наступних номерах наукового видання
WSIiU i CEASC „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща)

 

Тематичні рубрики видання:
 
1. Модернізація освіти.
2. Педагогіка вищої школи.
3. Історія педагогіки.

4. Психологія і філософія освіти.
5. Спеціальна освіта: дефектологія, спеціальна психологія.
6. Соціальна педагогіка: соціологія, філософія науки.
7. Гуманітарна освіта.
8. Медична освіта.
9. Економіка і освіта: взаємозв'язок теорії і практики.
10. Юриспруденція (юридична освіта і наука).
11. Фармацевтичні науки: освіта, управління, економіка
 
Вимоги щодо оформлення матеріалів статті можна завантажити тут

© Copyright. 2015
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC)