СУЧАСНА ОСВІТА:
ФІЛОСОФІЯ, ІННОВАЦІЇ, ДОСВІД

Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

ISSN 2450-3800

Етична політика журналу

Редакційна політика журналу „ Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie " (Сучасна освіта: філософія, інновації, досвід)” спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

 

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

 

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

 

Перед затвердженням до друку стаття проходить два етапи рецензування.

 

Перший – стаття має супроводжуватися рецензією авторитетного вченого у відповідній галузі науки (доктора наук, професора) або рекомендацією до друку відповідної кафедри.

Другий етап – розгляд статті експертами зі складу членів редакційної колегії журналу, які виносять рішення про прийняття наукової роботи до друку.

 

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

© Copyright. 2015
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC)