СУЧАСНА ОСВІТА:
ФІЛОСОФІЯ, ІННОВАЦІЇ, ДОСВІД

Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

ISSN 2450-3800

Про журнал

Засновано в 2014 році.

Журнал є періодичним науковим виданням Вищої школи інформатики і мистецтв, м. Лодзь, Польша

 

Видання готується та видається згідно до норм  PN-ISO 3297

 

Періодичність: 4 разів на рік

 

Засновник і видавець:

Вища школа інформатики і мистецтв (м. Лодзь, Польша).

Фундація Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (м. Бидгощ, Польша).

 

Наукове видавництво Вищої школи інформатики і мистецтв (м. Лодзь, Польша).

93-008 Лодзь, вул. Жговская 17a

тел. 042 275 01 00, факс 042 640 33 55

 

Підтвердження ISSN

© Copyright. 2015
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC)