СУЧАСНА ОСВІТА:
ФІЛОСОФІЯ, ІННОВАЦІЇ, ДОСВІД

Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

ISSN 2450-3800

Редакційна колегія

Головний редактор

Photo

Кристоф Демс, доктор інженерних наук, ректор Вищої школи інформатики і прикладних умінь (WSIiU), м. Лодзь, Польща

Заступник головного редактора

Photo

Микола Смолінський, Президент Фундації Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC), м. Бидгощ, Польща

Редакційна колегія

Психологічні науки

 


Бистрова Юлія, доктор психологічних наук, професор факультету педагогіки і сприяння зміцненню здоров'я Вищої школи інформатики і прикладних умінь (WSIiU), член Асоціації корекційних педагогів, м. Лодзь, Польща

 

Педагогічні науки

 

Віктор Синьов, заслужений юрист України, доктор педагогічних наук, Дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, директор Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професор, президент Асоціації корекційних педагогів України, м.Київ, Україна

 

Кристина Барановіч, доктор педагогічних наук, професор факультету педагогіки і сприяння зміцненню здоров'я Вищої школи інформатики і прикладних умінь (WSIiU),  м. Лодзь, Польща

 

Тетяна Овчинникова, доктор педагогічних наук, професор кафедри корекційної педагогіки та корекційної психології Ленінградського державного університету імені Пушкіна, м.Санкт-Петербург, Росія

 

Ерве Бенуа, доктор педагогічних наук, співробітник з питань вищої освіти Національного навчально-дослідного інституту освіти молоді з особливими освітніми потребами (INS HEA), головний редактор «La Nouvelle Revue de l’ais» («Новий журнал адаптаційної освіти»), м.Париж, Франція

 

Людмила Хоппе, доктор педагогічних наук, професор Гумбольдтського університету, м. Берлін, Німеччина

 

Соціальні науки

 

Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор Національної академії державного управління при Президентові України, академік–секретар відділення соціально-гуманітарних технологій Української технологічної академії, м. Київ, Україна

 

Юридичні науки

 

Микола Карчевський, доктор юридичних наук, професор, підполковник міліції, перший проректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.А. Дідоренко, м. Миколаїв, Україна

 

Економічні науки

 

Ольга Іляш, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств Львівської комерційної академії, м. Львів, Україна

 

Ірина Бобух, доктор економічних наук, старший науковий співробітник відділу економічного зростання і структурних змін в економіці Державної установи Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України, м. Київ, Україна

 

Медичні науки

 

Андрій Петруня, заслужений лікар України, професор, доктор медичних наук, лікар вищої категорії з офтальмології, дійсний член Європейського суспільства рефракційних і катарактальних хірургів (ESCRS), член Американського суспільства катарактальних і рефракцій хірургів (АSCRS), член міжнародного суспільства рефракційних хірургів (ISRS), член Американської Академії офтальмології (AAO)., провідний фахівець клініки EuroEyes, м.Шанхай, Китай

 

Фармацевтичні науки

 

Валентин Толочко, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації ІПКСФ НФаУ, заслужений професор НФаУ, заслужений діяч науки і техніки України, м. Харків, Україна

 

Біологічні науки

 


Володимир Жулковський, доктор біологічних наук, професор Вищої школи інформатики і прикладних умінь (WSIiU), декан факультету педагогіки і сприяння зміцненню здоров'я, м. Лодзь, Польща

© Copyright. 2015
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC)