NOWOCZESNA EDUKACJA:
FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE

Łódź Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

ISSN 2450-3800

Wymogi

 

Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Polska.

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU), m. Łódź, Polska
 
OGŁOSZENIE
 
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Polska i Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU), m. Łódź, Polska
ogłosili odbiór do publikowania artykułów naukowych w następnym numerze czasopisma WSIU i CEASC
„Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Polska).
 
Kategorie tematyczne czasopisma:
 
1.Modernizacja edukacji.
2.Pedagogika szkoły wyższej.
3.Historia edukacji. 
4.Psychologia i filozofia edukacji.
5.Edukacja specjalna.
6.Pedagogika socjalna.
7.Edukacja humanistyczna.
8.Edukacja medyczna.
9.Gospodarka i edukacja: związek teorii z praktyką
10.Edukacja prawna.
11.Nauki farmaceutyczne: edukacja,ekonomika i zarządzanie.
 
Wymagania dotyczące materiałów raportu  dostępny tutaj

 

 

© Copyright. 2015
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Fundacja Central European Academy Studies and Certification (CEASC)